Cyklist vid Karolinska

Miljöpartiet i Solna går till val med en trafikpolitik där bilen får maka på sig för att lämna utrymme till cykeln. Om vi får vara med och styra Solna blir det en storsatsning på fler och bättre cykelvägar.

Efter många års turer antog Solna 2016 en cykelplan. Planen fastslår ett mål om trygga, attraktiva och sammanhängande cykelvägar av hög standard. Det anges också ett mål om att 20% av alla resor ska göras med cykel år 2030.

Hur Alliansen ska uppnå detta är ytterst oklart. För i verkligheten har Solna länets mest ökanda och utskällda cykelvägnät. De senaste åren har det lagts 100-tals miljoner kronor på nya bilvägar, broar och ramper. För cykeln som transportsätt har det inte funnits något intresse alls.

– Under Alliansens 20-åriga styre har Solnas cykelvägar förfallit. Det har saknats kunskap och intresse. Vi vill ändra trafikpolitiken och ta efter våra grannkommuner som har en ambitiös cykelpolitik, säger Miljöpartiets kommunalråd och gruppledare Bernhard Huber.

Solna har under många år legat långt efter grannkommunerna när det gäller investeringar i cykelvägnätet. Sollentuna, en kommun med drygt 70 000 invånare, satsar exempelvis över 50 miljoner på cykelinfrastruktur medan Solna de senaste åren har lagt mellan en och fem miljoner på cykelinvesteringar. I år är budgeten tio miljoner, men för att verkligen skapa förändring för cyklisterna krävs helt andra summor. Miljöpartiet föreslår därför en femdubbling av Alliansens budget till 50 miljoner per år. De närmaste fem åren vill vi satsa 250 miljoner kronor för fler och bättre cykelvägar.

– Tiden då det gick att nöja sig med att måla lite vita streck i backen och sätta upp några skyltar är över. Det är dags för Solna att lämna 60-talets idéer om en stad med bilen i centrum bakom sig och bli en riktig cykelstad. Med vår budgetsatsning på 250 miljoner för bättre cykelvägar kan det bli verklighet, avslutar Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson.

LIKNANDE INLÄGG