Barn

Barn

286
Flytten av Kulturskolan från Huvudsta till Parkskolan osar av ambitionslöshet. När andra kommuner investerar i maffiga byggnader för sin kulturverksamhet, nöjer sig Solna med...
Brandgasschakt

404
Ett friskluftsintag vid E4:an, ett brandgasschakt på en förskolegård och ett ventilationstorn precis intill ett bostadsområde. Fanns det inga bättre placeringar för Gula linjens...

335
Visst vore det bra om fler föräldrar kände sig trygga med att låta sina barn gå eller cykla till skolan? Det handlar om barnens...

337
Inför kommunvalet i Solna för drygt två år sedan lovade de flesta partier att barngruppernas storlek och antal barn per anställd skulle minska. Jag...

525
I Alliansens Solna lever lekande barn farligt. På kommunens mark finns nästan 800 lekredskap varav det var fel på hela 523. Det visar Miljöpartiets...

319
Under många år har Kulturskolan erbjudit ett digert program för Solnas skolor och förskolor. Musikpatrullen, teaterlek och sagostunder var exempel på uppskattade kulturaktiviteter som...

410
Solnas stadsutveckling är inriktad på nya bostäder och kontor. Planeringen för skolor och förskolor går tyvärr inte lika bra. Miljöpartiet kräver att barnperspektivet får...

383
Miljöpartiet vill att alla barn i Solna ska ha en säker väg till skolan. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra...

468
Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Utvecklingen i vårt län går åt fel håll och det innebär ett stort lidande för de...