Demokrati

Demokrati

117
Miljöpartiet i Solna har fastställt sin lista till kommunvalet. Kommunalrådet och gruppledaren Bernhard Huber och vice gruppledaren Victoria Johansson står överst på listan. Under...

169
Efter alla Arenaaffärer är det dags att göra rent bord och lämna de hemliga strukturer där Solnas politiker och invånare saknar insyn och kontroll....

527
Solna stad har inte infört medborgarförslag trots att möjligheten funnits sedan 2002. Det är många förlorade år för den lokala demokratin, menar Bernhard Huber...

471
Det är ett underbart besked att Solna stad accepterar Mark- och miljööverdomstolens dom om byggnationen vid Råstasjön. En överklagan till Högsta domstolen hade haft en...

506
Mark- och miljööverdomstolen har stoppat detaljplanen för bostäder vid Råstasjön. Samtidigt har man öppnat för möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Miljöpartiet kräver...

471
Idag kom Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i målet om byggplanerna vid Råstasjön. Det är oerhört glädjande att domstolen går på Naturskyddsföreningens, Världsnaturfonden WWF:s...

653
Solnas styrande allians gör upp med byggherrar bakom stängda dörrar när det kommer till stadsutveckling. Staden skulle må bättre av mer konkurrens och större...

188
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny översiktsplan för Solna. Den ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön...