Miljöpartiet

102

Barn, miljö och cykel – dessa områden är i fokus i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

År 2017 blev ett turbulent år för Solnas barn. Den kommunala skolan i Bergshamra skulle läggas ned. Den populära fritidsgården Torpet i Bagartorp skulle flytta. Bollens förskola i Råsunda kommer att förlora sin stora innergård när kvarteret byggs om. Så kan det inte fortsätta. Miljöpartiet vill stärka barn och ungas inflytande i Solna.

– Med ett förstärkt barnperspektiv kan vi få säkra skolvägar, roligare lekplatser och en tryggare stadsmiljö, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Miljöpartiet vill också satsa på mindre barngrupper i förskolan och mer personal i skolan, vilket finansieras med 33 miljoner utöver Alliansens budget.

Solna har länge haft alldeles för låga ambitioner i sitt miljöarbete. Miljöpartiets påtryckningar har börjat ge avtryck men det krävs betydligt mer resurser för att ta tag i de stora miljöutmaningar som finns. I Miljöpartiets budget finns resurser för ett helt hållbarhetsteam som jobbar kommunövergripande med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och som bland annat ska ta fram en klimatstrategi för Solna. Dessutom förstärker vi det viktiga arbetet med miljöövervakning och miljötillsyn med 5 miljoner.

– Luftkvalitén måste förbättras, bullret behöver minska och vattnet i Solnas sjöar måste bli renare. Bara Miljöpartiet har rejäla satsningar på en bättre miljö i Solna, säger Miljöpartiets vice gruppledare Victoria Johansson.

Under 2018 avsätter Miljöpartiet också extra resurser för att komma igång med det nya naturreservatet vid Råstasjön.

Miljöpartiet vill också öka takten på Solnas cykelinvesteringar. Solna är ökänt bland länets cyklister på grund av de dåliga cykelvägarna och det krävs mycket arbete för att komma upp till samma nivå som grannkommunerna.

– De närmaste åren vill vi satsa 50 miljoner per år för att rusta upp och bygga ut Solnas slitna cykelvägnät, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiet femdubblar därmed Alliansens blygsamma satsning på cykelinfrastruktur som för 2018 ligger på 10 miljoner efter att ha legat betydligt lägre under många år.

– Jag är trött på att skämmas över Solnas katastrofala cykelinfrastruktur. Vi är tydliga med att bilarna måste lämna plats till säkra och komfortabla cykelvägar, avslutar Victoria Johansson.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget:

33 mkr till Barn- och utbildningsnämnden

varav

22 mkr på personalförstärkning

10 mkr på höjda lärarlöner

1 mkr på bättre mat

Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget:

100 mkr för nybyggnation av skolor, kultur- och idrottslokaler m.m. (500 mkr 2018-2022)

50 mkr för cykelinvesteringar (250 mkr 2018-2022)

Föreslagen skattesats 17,50

Läs hela Miljöpartiets budget för 2018.

Miljöpartiet i Solna - Budget 2018

386

Den politiska ledningen för Miljöpartiet i Solna

Miljöpartiets politiska ledning i Solna består av kommunalrådet Bernhard Huber, vice gruppledare Matilda Baraibar och andre vice gruppledare Victoria Johansson.

Tillsammans leder de Miljöpartiets oppositionsarbete i det osäkra parlamentariska läget i Solna.

– Det politiska nuläget i Solna är utmanande. Det liknar situationen i riksdagen, men jag hoppas att partierna här i Solna kommer att finna arbetsformer som gör det möjligt att kompromissa och hitta konstruktiva lösningar, säger Bernhard Huber.

– Under den kommande mandatperioden kommer vi att fortsätta verka för en bättre skola, en hållbar stadsutveckling och att bevara Råstasjön, säger Victoria Johansson.

 

338

Miljöpartiet är det parti som gick mest fram i valet till Solna kommunfullmäktige. Det visar att det finns ett starkt klimat- och miljöengagemang i Solna. Och det visar att många Solnabor är mot byggnationen vid Råstasjön. Miljöpartiet fick särskilt många röster i Råsunda från boende nära sjön.

NU är Solna ännu lite grönare

 

Alliansen i Solna försvagades markant, särskilt moderaterna tappade i valet.

Låt oss få presentera Miljöpartiets åtta ledamöter i fullmäktige: Susanne Nordling, Bernhard Huber, Matilda Baraibar, Tobias Östberg, Victoria Johansson, Ola Håkansson, Marina Peregonchuk

Miljöpartiets ledamöter i kommunfullmäktige