Socialpolitik

Socialpolitik

627
De nyanlända som hösten 2016 flyttade in i modulbostäderna i Huvudsta kommer under året att sägas upp av Solna, trots att flertalet av de...

362
Miljöpartiets gruppledare besökte modulbostäderna för nyanlända vid Stenbackaskolan. Mycket av integrationsarbetet fungerar bra, men bristen på mötesplatser och gemensamhetslokaler borde åtgärdas. Vid årets slut kommer...

469
Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Utvecklingen i vårt län går åt fel håll och det innebär ett stort lidande för de...

458
Socialförvaltningen bistår personer som på grund av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden med lägenheter genom bland annat så...