Stadsplanering

Stadsplanering

419
Stadsmiljön är ett prioriterat område i Solna stads budget och Alliansen hade därför svårt att säga nej till Miljöpartiets tre förslag för en trevligare...

506
Mark- och miljööverdomstolen har stoppat detaljplanen för bostäder vid Råstasjön. Samtidigt har man öppnat för möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Miljöpartiet kräver...

524
Arenastaden marknadsförs som en av norra Europas mest moderna stadsdelar. Men på en punkt är den hopplöst omodern: tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar. Att alla...

471
Idag kom Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i målet om byggplanerna vid Råstasjön. Det är oerhört glädjande att domstolen går på Naturskyddsföreningens, Världsnaturfonden WWF:s...

539
Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Solna stad förser Mark- och miljööverdomstolen med bristfällig information. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövar för närvarande den överklagade...

460
När det kommer till stadsdelar i Solna som har några år på nacken är prioriteringarna och byggnadsivern inte lika akut. I Huvudsta finns fina...

653
Solnas styrande allians gör upp med byggherrar bakom stängda dörrar när det kommer till stadsutveckling. Staden skulle må bättre av mer konkurrens och större...

218
Måndagens besked om att mark- och miljööverdomstolen ska sätta sig in i ärendet kring byggnationerna kring Råstasjön ger hopp för alla de unika arter...

446
Miljöpartiet tycker att det är bra att Solna stad har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som ersätter den tidigare från 2006....

565
Fler människor på mindre yta är framtidens svar på den klimatsmarta staden Solna. Genom att samtidigt exploatera kraftigt i kollektivtrafiknära lägen kan vi maximera...

278
Exploateringsbolaget Råsta Holding begränsar sig inte längre till Arenastaden. Senast i raden av tveksamma uppgörelser är den plötsliga bytesaffären av mark vid Råstasjön mot...

188
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny översiktsplan för Solna. Den ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön...