Trafik

Trafik

374
Missnöjet över Solnas cykelinfrastruktur bara växer och växer. I tidningar, bloggar och sociala medier ondgör sig cyklister över de usla cykelbanorna i kommunen. Orsaken...

383
Miljöpartiet vill att alla barn i Solna ska ha en säker väg till skolan. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra...
Oskarsrogatan

646
I snart 15 års tid har små bostadsstugor stått på tillfälliga bygglov i Huvudsta. Varför bygger Solna inte ordentliga, permanenta bostäder och skapar en trevlig...

425
Solnas nya cykelplan antogs av kommunstyrelsen den 16 maj. Men två stora frågetecken kvarstår: konkreta åtgärder och finansiering. Dessutom har Alliansen ännu en gång...

568
Staten vill bygga ut Mälarbanan genom Solna. Som kompensation kräver Solna stad ännu en utredning om en Huvudstaled i tunnel. Vi vill hellre att...

460
När det kommer till stadsdelar i Solna som har några år på nacken är prioriteringarna och byggnadsivern inte lika akut. I Huvudsta finns fina...

585
Alliansen i Solna beslutade om en avstängning av Sjövägen för att ett år senare ändra sig. Ett virrigt och konstigt agerande och dessutom på...

206
När Solna stad nu släpper sin årsredovisning för 2014 så släpar underhåll, belysning och trafiksäkerhet fortfarande efter. Medborgarna i Solna stad är missnöjda med hur...

299
Alliansen har inte hållit sig till den plan man stakade ut gällande lånecyklar i Solna. Istället för 25 inplanerade lånecykelstationer finns idag bara sju....