Solna stad har inte infört medborgarförslag trots att möjligheten funnits sedan 2002. Det är många förlorade år för den lokala demokratin, menar Bernhard Huber (MP). Men efter ett nytt beslut i fullmäktige finns hopp för framtiden!

Miljöpartiet vill utveckla demokratin i Solna. Därför lade vi en motion till fullmäktige om att införa medborgarförslag som en del i att utveckla moderna demokratiska arbetsformer.

– Vi vill att fler kommuninvånare ska kunna komma till tals och att medborgare ska kunna lägga fram egna förslag – precis som i Stockholm och Sundbyberg, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Nästan 200 kommuner har infört medborgarförslag under de senaste 15 åren och de flesta tycker att det varit ett bra sätt att utveckla kontakten med medborgarna mellan valen. Kommunerna har fått in förslag och synpunkter som annars inte skulle ha kommit fram. Mellan 20 och 30 procent av inkomna medborgarförslag har godkänts och genomförts. Vissa kommuner tycker att det blivit för mycket administration och att frågorna är för detaljerade men överlag har det fungerat bra.

Sedan Miljöpartiets motion lämnades in har den statliga Demokratiutredningen föreslagit att ersätta medborgarförslag med något som kallas “folkmotion”. Till skillnad från rätten att väcka medborgarförslag som har varit frivillig för kommunerna ska det bli obligatoriskt att införa folkmotionen.

Folkmotionen är tänkt att införas om ett år, i juli 2017. En folkmotion är ett förslag från en medborgare som lyckas samla stöd av minst 1 procent av dem som får rösta i kommunen. En folkmotion hanteras sedan av fullmäktige, eller av en nämnd på precis samma sätt som om förslaget kommit från en förtroendevald. Rätten att väcka en folkmotion omfattar även barn och ungdomar samt utländska medborgare som är folkbokförda i kommunen men som ännu inte fått rösträtt. Kommunen ska tillhandahålla en portal på nätet där folkmotioner kan läggas ut för att samla stöd.

När kommunfullmäktige behandlade Miljöpartiets motion var alla partier i Solna överens om att nu se till att folkmotion skyndsamt ska införas i kommunen. Det är bra, för fler påverkansmöjligheter behövs verkligen i Solna.

– Miljöpartiet beklagar att Solna inte infört medborgarförslag, men nu ser vi framåt och hoppas att folkmotionen ska ge våra invånare bättre möjligheter till inflytande över Solnapolitiken också mellan valen, avslutar Bernhard Huber.