Många klagar på maten i Solnas skolor. Miljöpartiet vill att kommunen gör en ny upphandling för att kunna ställa högre krav på skolmaten.
– Solnas barn förtjänar bättre mat, säger Bernhard Huber, Miljöpartiets kommunalråd.

Bra skolmat är en förutsättning för att elever ska må bra och orka koncentrera sig i skolan. Från föräldrar, elever samt skol- och förskolepersonal har det på senare tid kommit många klagomål på skolmaten i Solna. Många barn äter inte och orkar därför inte hela skoldagen.

Sedan 2014 levererar företaget Sodexo mat till kommunala skolor och förskolor. Nuvarande avtal går ut nästa sommar och om det inte sägs upp före nyår förlängs det i ett eller två år. Alliansen föreslår nu att avtalet ska förlängas i ett år.

– Att förlänga avtalet när många är missnöjda tycker vi inte rätt väg att gå. Miljöpartiet kräver en ny upphandling för att kunna ställa högre krav på skolmaten, säger Bernhard Huber.

Det spelar ingen roll hur näringsriktig maten är om den inte blir uppäten. Matens smak och uppläggning, miljön i matsalen och hela situationen kring måltiden påverkar hur eleverna äter. Här finns stort utrymme för förbättringar. Skolmaten ska också vara en del i det pedagogiska arbetet vilket kräver vuxennärvaro, engagemang och kunskap om hela matkedjan.

När det presenteras goda exempel på bra skolmat runt om i landet handlar det oftast om skolor där det finns en engagerad kock eller köksansvarig som har möjlighet att göra lokala anpassningar. Det handlar om allt ifrån inköp av råvaror till planeringen av menyer som tar hänsyn till elevernas önskemål. Den goda kvalitetens alla aspekter uppnås bäst vid tillagning direkt i skolan eller så nära skolan som möjligt.

– I Solna har man hittills valt storskalighet och upphandlat skolmaten från en och samma leverantör. Vi tror inte att detta är den bästa lösningen utan strävar efter mångfald och lokala lösningar, säger Bernhard Huber.
Både skolan och eleverna ska kunna påverka vad som serveras. Maten ska vara god och kännas schysst hela vägen från tillverkning till servering.