De nyanlända som hösten 2016 flyttade in i modulbostäderna i Huvudsta kommer under året att sägas upp av Solna, trots att flertalet av de nyanlända studerar eller börjat arbeta. Många är nu väldigt oroliga för sin framtid. Miljöpartiet vill ge de nya Solnaborna en möjlighet att bo kvar och fortsätta att bygga sina liv i vår kommun.

Under 2016 och 2017 anvisades över 500 nyanlända flyktingar till Solna. De flesta av dem fick en delad etta i modulbostäderna som byggdes vid Stenbackaskolan i Huvudsta. Senare byggdes även moduler på Förvaltarvägen nära Solna station.

Intentionen enligt bosättningslagen är att nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun de anvisas till. Under de två första åren pågår den så kallade etableringsperioden då nyanlända till exempel läser svenska eller går en yrkesutbildning. Efter etableringen är målet att de nyanlända ska kunna börja jobba eller studera vidare. När två år har gått förlorar de nyanlända dock sin modulbostad, eftersom Solna endast har erbjudit tvååriga hyreskontrakt.

– Efter två år förväntas nyanlända ha ordnat en bostad på egen hand. Det är inte rimligt i Solna där kötiden för en hyresrätt är 13 år och de minsta bostadsrätterna kostar 2 miljoner. I praktiken kommer de nyanlända som har rotat sig i Solna och skaffat sig ett liv här behöva söka sig vidare till andra delar av länet eller landet. Det är förödande för integrationen, säger Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Solnas system med att endast erbjuda tillfälliga hyreskontrakt för de nyanlända i modulbostäderna är problematiskt och baseras inte på något politiskt beslut. Det innebär att Solna skjuter över sitt ansvar för bostadsförsörjningen till andra kommuner samt att kommunen bollar runt ansvaret inom den egna organisationen. Om de nyanlända som vistas i Solna inte lyckas skaffa någon annan bostad blir de nämligen socialtjänstens ansvar.

Miljöpartiet har vid flera tillfällen, senast i december 2017, besökt modulbostäderna på Stenbacka i Huvudsta. Det är tydligt att osäkerheten över vad som ska hända efter etableringstiden är stor. De första personerna flyttade in i modulerna i oktober 2016 och deras kontrakt går därför ut hösten 2018. Stressen över att hitta en ny bostad och oron över framtiden är en psykisk påfrestning som gör det svårt att fokusera på exempelvis studier.

– Att säga upp de nya Solnaborna från modulbostäderna efter två år är ingen hållbar lösning, varken socialt för individen eller ekonomiskt för kommunen. Alla människor behöver trygghet och den högsta önskan för många nyanlända i Solna är att kommunen ska förlänga hyreskontrakten. Detta så att de nyanlända kan avsluta sina studier i lugn och ro eller ges en realistisk chans att hitta ett permanent boende, säger Victoria Johansson, vice gruppledare för Miljöpartiet.

I en motion till kommunfullmäktige i januari 2018 föreslår Miljöpartiet därför att nyanlända med tidsbegränsade hyreskontrakt ska erbjudas möjlighet till förlängning av kontraktet. Detta ska gälla för de som inte har lyckats ordna en egen bostad efter två år. På så vis får de nya Solnaborna trygghet samtidigt som kommunen tar sitt ansvar för ett fungerande mottagande av nyanlända i hela landet, i enlighet med lagens syfte.

LIKNANDE INLÄGG

306