Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny översiktsplan för Solna. Den ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Riktlinjen för den nya översiktsplanen är satt till 2030.

När Solna stad nu ska ta fram en ny översiktsplan är det viktigt att alla grupper får komma till tals. Ett tydligare fokus bör ligga på att flera grupper får ökat inflytande i processen. Ofta är det en liten klick redan insatta medborgare som deltar och som inte alls återspeglar kommunens sammansättning när det gäller kön, ålder och etnicitet. Miljöpartiet värnar medborgardialogen och vill ge människor goda möjligheter att engagera sig och delta. För att lyckas med detta är det viktigt att man tar processen på allvar.

– En bra medborgardialog gör att medborgarnas inflytande på bred front ökar. Kommuninvånarna är nämligen vardagsexperter på att leva och verka i Solna, säger Matilda Baraibar, vice gruppledare och ledamot i Byggnadsnämnden.

När Solna stad nu går vidare med översiktsplanen hoppas vi att man inspireras av kommuner som använt sig av nytänkande, genom att använda sig av exempelvis frågesporter, workshops och stadsvandringar. Ett intressant förslag vore att låta skolklasser genom datorspelet Minecraft ta fram utkast på det framtida Solna.