Solna stad behöver en finanspolicy som premierar hållbara affärsmodeller, menar Miljöpartiets Bernhard Huber och Joar af Ekenstam.

På kommunfullmäktige 25 januari behandlades en motion av Miljöpartiet om att uppdatera Solnas finanspolicy. Bernhard Huber och Joar af Ekenstam tycker att den nuvarande policyn från 2007 är för gammal och inte har hängt med i utvecklingen. Det finns ett ökat intresse för hållbara och alternativa investeringar men Solna har hittills inte tagit avstånd från exempelvis miljöförstörande kol- och oljebolag.

– Solna har fem miljoner kronor i Exxon Mobil, världens största privata oljebolag och ett av de mest miljöförstörande bolag som finns. Det här är oacceptabelt, det är inte sådan verksamhet Solna ska finansiera eller tjäna pengar på, säger Bernhard Huber.

Miljöpartiet föreslår därför en ny policy med högre etiska och miljömässiga krav och möjlighet att investera i exempelvis gröna obligationer, vindkraft och solceller.

Solna växer  snabbt och det finns många saker som behöver byggas och finansieras de närmaste åren.

– Genom att utfärda en grön obligation skulle Solna kunna locka andra investerare att bidra till byggandet av exempelvis en klimatsmart skolbyggnad. På samma sätt kan Solna välja att investera egna pengar i gröna obligationer istället för i miljöförstörande företag, säger Joar af Ekenstam.

Joar påminde i debatten om att utvecklingen inom hållbara investeringar går snabbt och att det är viktigt att inte bara skriva en policy som håller år 2016 utan att tänka långsiktigt och formulera en vision som står sig även i framtiden.

Det pågår just nu en översyn av finanspolicyn och kommunfullmäktige biföll motionen.