Miljöpartiet i Solnas yttrande kring Solnas Översiktsplan 2030

Miljöpartiet i Solnas yttrande kring Solnas Översiktsplan 2030

455

Miljöpartiet tycker att det är bra att Solna stad har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som ersätter den tidigare från 2006. Miljöpartiet beklagar dock att staden inte tagit tillfället i akt att på bred front inkludera kommuninvånarna i diskussionen kring den fysiska planeringen. Vi anser att Solna kunde ha varit mer aktiv i dialogen med Solnas invånare, exempelvis genom besök på pensionärsklubbar och ungdomsgårdar, genom stadsvandringar, promenader, bussturer, workshops och chattforum där förtroendevalda och tjänstemän lyssnar av opinioner och förslag.

Miljöpartiet i Solna beklagar vidare bristen på en seriös problemformulering kring den motordrivna trafikbelastningen. Vi vänder oss framförallt emot hur mycket plats bilen forfarande får ta i stadsrummet. Vi förespråkar till exempel avsmalningar av bilvägar till förmån för mer yteffektiv kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Vi ser inte heller poängen med att prioritera Huvudstaled i tunnel. Biltunnlar har historiskt visat sig öka den totala trafiken istället för att minska den.

Vidare lyfter Miljöpartiet hur  miljö- och hållbarhetsperspektivet måste vävas in och få en större roll i alla översiktsplanens delar. Det är hög tid för Solna att komma i takt med tiden vad gäller miljö och ekologisk hållbarhet och börja arbeta strukturerat med exempelvis ekosystemtjänster och klimatanpassning.

Läs hela Miljöpartiet i Solnas yttrande här: Miljöpartiets yttrande kring Solna stads Översiktsplan 2030, samrådsversion

LIKNANDE INLÄGG

306