Privatiseringen av Bergshamraskolan stoppades. – Det är en stor seger för den lokala demokratin och för alla föräldrar som har engagerat sig, säger Tobias Östberg (MP).

Det har varit tre turbulenta veckor sedan Alliansen och Bergshamrapartiet gick ut med att de ville låta den privata friskoleaktören Raoul Wallenbergskolan (RWS) ta över skolan. Redan de första dagarna startade föräldrar i Bergshamra en namninsamling mot att privatisera skolan som snabbt samlade över 450 namn. Det ledde till att Alliansen på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2017 bordlade frågan om RWS intresseanmälan och sköt upp beslutet i två veckor. Syftet var att “ge föräldrarna möjlighet att sätta sig in i saken och inte behöva känna sig överkörda”. Ett politiskt beslut skulle istället fattas på ett extrainsatt möte den 30 januari. Företrädarna för RWS hade å sin sida lovat att de inte skulle gå vidare med idén om att starta en skola i Bergshamra om de inte hade föräldrarnas stöd.

Den 28 januari blev det väldigt tydligt vad föräldrarna tyckte. Föräldrarådet på skolan hade genomfört en enkätundersökning som visade att en överväldigande majoritet ställde sig negativa till att låta RWS ta över driften för Bergshamraskolan. Företrädare för Alliansen kommenterade i sociala medier att de fick fundera ordentligt på saken men att det mot bakgrund av denna information föreföll svårt att gå vidare med ärendet.

Den 30 januari fanns det dock inte längre något ärende att ta ställning till för kommunstyrelsen. Efter att ha tagit del av föräldrarnas åsikter hade även RWS konstaterat att det inte fanns stöd för deras idé och de drog därför tillbaka sin intresseanmälan. Privatiseringen stoppades i sista stunden.

– Nu måste arbetet med att vända trenden för Bergshamraskolan fortsätta, säger Tobias Östberg (MP), förälder med barn i Bergshamraskolan och ledamot i kommunfullmäktige.

Föräldrarna har slitit hårt och visat att en majoritet vill ha en kommunal skola i Bergshamra, nu är det dags för politikerna att kliva in och axla ansvaret. Vilken väg framåt Alliansen väljer för att lyfta Bergshamraskolan är dock oklart. Ledande politiker har på möten och i sociala medier pratat om nedskärningar, exempelvis att lägga ned högstadiet.

– Sådana spekulationer är oroväckande och det sista Bergshamraskolan behöver nu, säger Tobias Östberg som också lyfte frågan på kommunfullmäktige den 30 januari.

Kampen för att bevara en kommunal skola i Bergshamra är vunnen för den här gången men det blir sannolikt inte den sista striden.

LIKNANDE INLÄGG