Missnöjet över Solnas cykelinfrastruktur bara växer och växer. I tidningar, bloggar och sociala medier ondgör sig cyklister över de usla cykelbanorna i kommunen. Orsaken till bristerna, och till missnöjet, är att Solna under flera decennier låtit cykelvägnätet förfalla. Det har saknats pengar för både drift och underhåll.

Solna lägger ynkliga 2 miljoner kronor på cykelinfrastruktur i sin årliga investeringsbudget. Moderatledda Sollentuna, en kommun med lika många invånare, satsar 40 miljoner kronor. Sundbyberg har också höga ambitioner och vill bli Sveriges bästa cykelstad 2025. Även där är Moderaterna med och styr.

Vi i Miljöpartiet vill inte ha det så här, och vi har tröttnat på att göra enkla politiska poänger. Det räcker nu! Solna måste komma igång och börjar investera i cykelvägnätet på riktigt, så som våra grannkommuner. Vi vill att även Solna tar tillvara den entusiasm som finns för hållbart resande på två hjul.

Därför har vi ett konkret förslag till Solnamoderaterna: Vad sägs om att göra en ordentlig satsning i kommande budget och tiodubbla cykelinvesteringarna till 20 miljoner kronor? Det är fortfarande bara hälften av vad Sollentuna satsar, men en bra början för att göra skillnad på riktigt. Det finns en nyss antagen cykelplan för Solna, nu måste planerna bli verklighet. På pappret är alla partier överens, men vi har ännu inte sett några pengar.

Så kom igen, låt Solnaborna se en verklig satsning på cyklisterna i budgeten för 2017. Nu har ni chansen att slå oss med häpnad, ta den!

Bernhard Huber, Victoria Johansson
Gruppledare för Miljöpartiet Solna