Bernhard Huber vid ladugården på Överjärva gård

Miljöpartiet säger nej till Alliansens vision för Överjärva som innebär att en krögare ska ta över Naturskolans lokaler. Naturskolan ska få vara kvar, kräver Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber.

Kommunstyrelsen tar den 14 maj 2018 ställning till en ny vision och utvecklingsplan för Överjärva gård. Planen har tagits fram av stadsledningen tillsammans med en extern konsult, tyvärr utan att involvera de lokala verksamheterna på gården. Förslaget går ut på att en entreprenör ska ta över Överjärva gårds lokaler med syfte att omvandla delar av gården till en konferensanläggning. Någon lösning för gårdens befintliga verksamheter, tex Naturskolan och djurverksamheten, presenteras inte.

Miljöpartiet säger därför nej till visionen.

– Det är svårt att förstå att 18 månaders utredningsarbete med fem partier och dyr konsulthjälp får fram så lite konkret. Vi vill att kommunen äntligen börjar investera i gårdens upprustning och att Naturskolan kan få vara kvar i sina befintliga lokaler, säger Bernhard Huber.

Naturskolan har ett väldigt bra renommé och tar löpande emot studiebesök från hela världen.

– Alla elever i Solna ska få möjlighet att regelbundet besöka Naturskolan. Vi kan inte äventyra Naturskolans verksamhet genom Alliansens ogenomtänkta vision, avslutar Bernhard Huber.

 

LIKNANDE INLÄGG