Etiketter Inlägg med etikett "bostäder"

bostäder

534
De nyanlända som hösten 2016 flyttade in i modulbostäderna i Huvudsta kommer under året att sägas upp av Solna, trots att flertalet av de...

666
I en stad med bostadsbrist är det så klart viktigast att bygga många bostäder. Men det finns goda skäl för vårt krav på att...

321
Miljöpartiets gruppledare besökte modulbostäderna för nyanlända vid Stenbackaskolan. Mycket av integrationsarbetet fungerar bra, men bristen på mötesplatser och gemensamhetslokaler borde åtgärdas. Vid årets slut kommer...

321
600 istället för 900 bostäder, större förskolegård, skydd av parkens träd och mer sol och dagsljus - det är huvuddragen i Miljöpartiets alternativförslag. Sedan våren...
Oskarsrogatan

594
I snart 15 års tid har små bostadsstugor stått på tillfälliga bygglov i Huvudsta. Varför bygger Solna inte ordentliga, permanenta bostäder och skapar en trevlig...

400
Mer än ett år efter att lagen om kommunala markanvisningar trädde i kraft har Solna äntligen tagit fram riktlinjer för markanvisning. Det nya dokumentet...

418
Socialförvaltningen bistår personer som på grund av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden med lägenheter genom bland annat så...

517
Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Solna stad förser Mark- och miljööverdomstolen med bristfällig information. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövar för närvarande den överklagade...

538
Fler människor på mindre yta är framtidens svar på den klimatsmarta staden Solna. Genom att samtidigt exploatera kraftigt i kollektivtrafiknära lägen kan vi maximera...