Etiketter Inlägg med etikett "cykel"

cykel

280
Cykelparkering vid Mall of Scandinavia

Många stora företag har sökt sig till Arenastaden och flyttat in i moderna kontorsbyggnader med hög miljöstandard. På många adresser finns rymliga och bekväma cykelgarage med omklädningsrum, dusch och möjlighet att pumpa och fixa med cykeln. Företag som Telia, SEB och Siemens uppmuntrar sina medarbetare att ta cykeln till jobbet och många gör också det – tusentals anställda cykelpendlar till Arenastaden varje dag. Bara hos Telia är det över 400 medarbetare som cyklar till jobbet där det väntar ett modernt cykelgarage med 650 platser.

Problemet är hur de ska ta sig till cykelgaraget. För cykelvägarna som leder till Arenastaden når inte hela vägen fram. Det finns i stort sett inga cykelbanor i den nya stadsdelen och de senaste årens förändringar av gatumiljön har uteslutande haft bilen som utgångspunkt. Cyklister som kommer från innerstaden måste ta sig igenom en hinderbana för att komma till Arenastaden. Värst är nog passagen över Frösundaleden med de ombyggnationer som gjorts vid Solna station och Solna centrum.

Vad gör då Solna stad? I över fem år har man nu segat med att ta fram en cykelplan och ett tillhörande genomförandeprogram. Problemen är numera identifierade men inga lösningar är framtagna än. Och med en politisk ledning som har bromsat cyklister i decennier kan man inte räkna med en förbättring i närtid. I Alliansens årliga budgetar har det på senare år funnits mellan 1 och 10 miljoner kronor för cykelinvesteringar.  Naturligtvis alldeles för lite, våra grannkommuner satsar runt 50 miljoner kronor per år. Så mycket borde givetvis även Solna satsa och det är därför Miljöpartiet vill lägga 250 miljoner på cykelinfrastruktur de närmaste fem åren.

Vill Solna förbli en företagsvänlig kommun måste också infrastrukturen hänga med. Som läget är nu är många cyklister i Arenastaden påtagligt besvikna.

En kortare version av artikeln publicerades som insändare i Mitt i Solna (2017-12-20). 

201
Miljöpartiets Holger Motzkau fixar cyklar på Bergshamra cykelloppis.

Den fjärde upplagan av Bergshamra cykelloppis blev en succé. Mängder av cyklar såldes och köptes och en stor summa pengar samlades in till UNICEF.

Det var en lite kylig vårdag på Bergshamra torg men det stoppade inte cykelentusiaster från hela länet (och en familj från Kristinehamn!) att besöka Bergshamra cykelloppis som den 6 maj arrangerades för fjärde året i rad. Bakom arrangemanget stod Miljöpartiet i Solna, föreningarna Bergshamra för alla och IFK Bergshamra samt den lokala cykelaffären Cykelbolaget.

På loppisen fanns möjlighet att sälja egna cyklar för att tjäna en slant. Cyklar som hade skänkts av privatpersoner och bostadsstiftelsen Signalisten såldes till förmån för UNICEF som bedriver cykelprojekt i fattigare länder.

– I år samlade vi in hela 20 050 kronor in till UNICEF. En cykel kan vara det som gör att ett barn i Indien eller Togo har möjlighet att gå i skolan eller att sjukvårdspersonal når ut till kvinnor som har svårt att ta sig till en vårdcentral. Stort tack till alla som har bidragit genom att skänka och köpa cyklar, säger Tobias Östberg (MP) som är initiativtagare till loppisen.

På loppisen fanns också möjlighet att pimpa sin cykel med blommor och färg, prova på att cykla enhjuling hos Unicycle och att gå tipspromenad med cykelfrågor och vinna fina priser. Självklart kommer Bergshamra cykelloppis tillbaka även nästa vår, förhoppningsvis med nya spännande inslag!

Tobias Östberg avslutar:

– Vi vill att det ska vara en lokal loppis med cykeln i centrum och vill gärna ha förslag på hur vi kan utveckla den. Hör av er om ni har ideer eller kanske vill vara med och hjälpa till!

236

Visst vore det bra om fler föräldrar kände sig trygga med att låta sina barn gå eller cykla till skolan? Det handlar om barnens säkerhet, hälsa och frihet att själva ta sig runt. Flera kommuner har därför infört en ”bilfri vecka” i skolorna, en vecka då kommunen uppmanar föräldrar att inte skjutsa barnen i bil till skolan.

Efter en motion från Miljöpartiet ska Solna ta fram en plan för säkra skolvägar. Att införa en “bilfri vecka” då man på olika sätt fokuserar på barnens väg till skolan kan vara en del i arbetet. I Nacka erbjuder kommunen gratis cykelservice till barnen på skolor som deltar i den “bilfria veckan”. Det kan också bli ett bra tillfälle för kommunen att lyssna på synpunkter från föräldrar och barn om hur skolvägen kan bli bättre.

Enligt en undersökning från försäkringsbolaget IF är 58 % av landets rektorer oroliga för att en allvarlig trafikolycka ska ske vid deras skola. Den största trafikfaran är enligt rektorerna skjutsande föräldrar. En bilfri vecka löser inte problemet, men kan uppmuntra fler att skippa bilen till skolan. Vi ser gärna att även Kulturskolan och idrottsföreningar är med i en bilfri vecka.

Miljöpartiet tror att ett Solna där barnen rör sig mer och bilen mindre är ett bättre Solna för alla. Det är ofta tufft för föräldrar att få vardagen att gå ihop. Kan fler barn ta sig runt på egen hand minskar också stressen för många föräldrar. Det vinner alla på.

Victoria Johansson (MP), 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden
T
obias Östberg (MP) 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Artikeln publicerades som insändare i Vi i Solna 22 april 2017. 

315

Höjda lärarlöner, satsningar på miljö och cykelinfrastruktur samt bättre beredskap för flyktingmottagandet – det är de viktigaste punkterna i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

Under 2016 har flera olika undersökningar visat på att utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Elevernas och föräldrarnas nöjdhet med skolan minskar, resultaten sjunker och lärarnas löner har halkat efter jämfört med våra grannkommuner. Arbetsmiljön är ansträngd och många lärare berättar att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. För att vända trenden krävs resurser för bland annat minskade barngrupper och klasstorlekar samt en tydlig lärarsatsning.

– Vi lägger hela 14 miljoner på höjda lärarlöner och 22 miljoner på personalförstärkningar. Satsningen gäller alla skoltyper, både förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem, säger Bernhard Huber, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet.

Kommunen har länge haft för låga ambitioner och saknat resurser för miljöarbetet. År 2017 ska Solna anställa en miljöstrateg vilket är positivt men inte tillräckligt för att kompensera den ständiga underfinansieringen av miljöåtgärder. Miljöpartiet vill ha ett helt hållbarhetsteam som jobbar kommunövergripande med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och som bland annat ska ta fram en klimatstrategi för Solna. Dessutom förstärker vi det viktiga arbetet med miljöövervakning och miljötillsyn med 5 miljoner, investerar 10 miljoner i renare vatten i våra vattendrag och lägger 10 miljoner extra på energieffektivisering och förnybar energi.

Solna har länge pratat om att ta fram en cykelplan och 2016 blev den första delen klar efter fyra års arbete. Nu är det dags att gå från ord till handling, börja prioritera cykel och vidta konkreta åtgärder ute på marken. Miljöpartiet investerar därför 20 miljoner mer än alliansen för att på allvar börja bygga modern cykelinfrastruktur i Solna. Vi satsar också 2 miljoner på att anställa personal som jobbar särskilt med hållbara transporter i stadsplaneringen för att trafiklösningarna för exempelvis cyklister ska bli bra från början.

– Alliansen har de senaste åren satsat bara en eller två miljoner på cykel i Solna. I år tar de ett litet kliv framåt men det löser inte på långa vägar problemen. Solna är ökänt bland länets cyklister på grund av de dåliga cykelvägarna, det kommer krävas mycket för att beta av det skuldberget, säger Victoria Johansson, vice gruppledare.

Miljöpartiet stärker upp arbetet med flyktingmottagande. Under 2017 ska kommunen välkomna 385 nyanlända Solnabor och då krävs beredskap både med bostäder, platser inom förskola och skola, vuxenutbildning, äldreomsorg, socialtjänst med mera. Vi förstärker nämnderna så att de har bättre möjligheter att ta ansvar för de människor som flyr undan krig och förföljelse. Även investeringsbudgeten utökas.

– Vi vill att mottagandet av flyktingar även fortsättningsvis ska hålla hög nivå, avslutar Bernhard Huber.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget (utöver Alliansens budget)

37 mkr till Barn- och utbildningsnämnden
varav
14 mkr på höjda lärarlöner
22 mkr på personalförstärkning
1 mkr på bättre mat
Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget (utöver Alliansens budget)

100 mkr för nybyggnation av skolor, äldreboenden, kultur- och idrottslokaler m.m. (500 mkr 2017-2021)
20 mkr för cykelinvesteringar (100 mkr 2017-2021)

Föreslagen skattesats 17,50

Budget 2017

Ladda ned Miljöpartiets budgetförslag.

 

272
Foto: Martti Tulenheimo, Flickr

Tänk  att få åka på cykelutflykt fast man inte längre orkar trampa själv. Att få känna vinden i håret och dofter från naturen och kanske samtidigt få en pratstund med medpassageraren i cykeltaxin. Detta är på väg att bli verklighet i Solna efter ett förslag från Marina Peregonchuk, ledamot för Miljöpartiet i Omvårdnadsnämnden.

Idén kommer ursprungligen från Danmark där man startade cykling för äldre i en form av cykeltaxi, en eldriven lådcykel med plats för två passagerare. På ett par år har verksamheten vuxit och finns nu i 64 kommuner med sammanlagt 500 cyklar och 1 500 förare. Verksamheten drivs som frivilligprojekt där volontärer kör cykeln.  I Sverige finns cykling för äldre i Malmö, Uppsala och Botkyrka.

Miljöpartiet lämnade in ett förslag till Omvårdnadsnämnden om cykling för äldre i mars 2016. Nu kommer ett positivt svar från förvaltningen om att starta cykelverksamhet vid ett boende. I planeringen ligger också att successivt bygga ut verksamheten om den slår väl ut.

– Det är fantastiskt roligt att få så positiv respons på ett förslag som kan ha stor betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet. Det är viktigt att få komma ut i friska luften och få uppleva naturens skiftningar. Kanske man vill ta en tur runt Råstasjön eller besöka platser dit man cyklade som ung, säger Marina Peregonchuk (MP).

Politiskt beslut i frågan togs vid Omvårdnadsnämndens sammanträde den 25 oktober. Bedömningen var att det är personer på vård- och omsorgsboenden som har störst glädje av att komma ut på cykel. Därför startar man där. Intresset från boendena har visat sig vara stort. Och om det visar sig lyckosamt kan cykling för äldre komma att utvidgas till att omfatta även hemtjänstkunder. Förvaltningens enhet för förebyggande verksamhet har anmält intresse av att samordna rekrytering och organisering av volontärer.

– Jag tycker att det finns många vinnare i det här projektet. Och det gäller både människor och miljö, avslutar Marina Peregonchuk.

309

Missnöjet över Solnas cykelinfrastruktur bara växer och växer. I tidningar, bloggar och sociala medier ondgör sig cyklister över de usla cykelbanorna i kommunen. Orsaken till bristerna, och till missnöjet, är att Solna under flera decennier låtit cykelvägnätet förfalla. Det har saknats pengar för både drift och underhåll.

Solna lägger ynkliga 2 miljoner kronor på cykelinfrastruktur i sin årliga investeringsbudget. Moderatledda Sollentuna, en kommun med lika många invånare, satsar 40 miljoner kronor. Sundbyberg har också höga ambitioner och vill bli Sveriges bästa cykelstad 2025. Även där är Moderaterna med och styr.

Vi i Miljöpartiet vill inte ha det så här, och vi har tröttnat på att göra enkla politiska poänger. Det räcker nu! Solna måste komma igång och börjar investera i cykelvägnätet på riktigt, så som våra grannkommuner. Vi vill att även Solna tar tillvara den entusiasm som finns för hållbart resande på två hjul.

Därför har vi ett konkret förslag till Solnamoderaterna: Vad sägs om att göra en ordentlig satsning i kommande budget och tiodubbla cykelinvesteringarna till 20 miljoner kronor? Det är fortfarande bara hälften av vad Sollentuna satsar, men en bra början för att göra skillnad på riktigt. Det finns en nyss antagen cykelplan för Solna, nu måste planerna bli verklighet. På pappret är alla partier överens, men vi har ännu inte sett några pengar.

Så kom igen, låt Solnaborna se en verklig satsning på cyklisterna i budgeten för 2017. Nu har ni chansen att slå oss med häpnad, ta den!

Bernhard Huber, Victoria Johansson
Gruppledare för Miljöpartiet Solna

305

Miljöpartiet vill att alla barn i Solna ska ha en säker väg till skolan. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa – och det minskar stressen för föräldrar som slipper skjutsa med bil.

I en liten kommun som Solna borde de flesta barn kunna ta sig till skolan till fots eller på cykel. Tyvärr har Solnas stadsplanerare under många år prioriterat bilen och inte sett till att skapa säkra skolvägar. Många föräldrar känner därför att skolvägen inte är trygg och skjutsar barnen med bil istället. Den utvecklingen vill Miljöpartiet vända och här finns bara vinnare.

– Om föräldrar känner sig trygga med att barn, som har åldern inne, kan ta sig själva till skolan så blir vardagen mindre stressig för hela familjen. Då behöver man inte skjutsa eller ens följa dem till skolan, säger Tobias Östberg, 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

Vid sista kommunfullmäktige före sommaren lämnade Miljöpartiet in en motion om att Solna ska utarbeta en plan för säkra skolvägar. Det första som behöver göras är en kartläggning av dagens trafikmiljö kring skolorna. I det arbetet är det viktigt att föräldrar och barn får berätta om faror de upplever på skolvägen.

Utifrån kartläggningen kan man sedan gå vidare med insatser för att förbättra situationen där det behövs. Här finns också mycket att lära av andra kommuner som länge jobbat aktivt med frågan. Det kan handla om allt från farthinder och avsmalningar till avlämningsplatser en bit ifrån skolan istället för mitt framför huvudentrén.

Solna skulle då också kunna bedriva kampanjer för att få fler att gå och cykla till skolan. Och varför inte låta en cykelreparatör som kan göra enklare reparationer stå vid skolan nu i början av terminen?

För att förbättra situationen på lång sikt krävs ett strategiskt arbete vid planering och projektering av nya skolor där säkra skolvägar ska vara med från början.

– Får vi en tryggare trafikmiljö kring skolorna kommer fler barn ta sig för egen maskin till skolan. Det är bra för miljö och hälsa, men ökar också barnens frihet, säger Tobias Östberg.

536
Oskarsrogatan

I snart 15 års tid har små bostadsstugor stått på tillfälliga bygglov i Huvudsta. Varför bygger Solna inte ordentliga, permanenta bostäder och skapar en trevlig stadsmiljö? Svaret är Huvudstaleden i tunnel, ett vägprojekt från 60-talet som Solnaalliansen inte vill släppa.

På Oskarsrogatan i Huvudsta finns ett udda inslag i Solnas stadsmiljö och arkitektur. Där står nämligen 76 små stugor på ca 18 kvadratmeter vardera. Stugområdet som utgör studentbostäder etablerades våren 2002 och trots att avsikten då var att ha stugorna stående i sex år har det tillfälliga bygglovet förlängts upprepade gånger. Nuvarande bygglov gäller till och med sommaren 2017 och vid den tiden kommer stugorna alltså ha funnits i drygt 15 år.

Frågan om tillfälliga boendelösningar har under våren diskuterats friskt i Solna. Alla partier verkar i debatten vara överens om att det Solna ska erbjuda sina invånare är ordentliga, permanenta bostäder av god standard men trots detta har har man inte på 15 års tid hittat en bättre lösning än denna. Varför inte? Svaret är att över 50 år gamla idéer om trafikplanering bromsar Solnas utveckling.

Studentbostadsstugorna står nämligen på en “ruinmotorväg”, det som på 60-talet skulle bli Huvudstaleden, en del av en ny stadsmotorväg mellan Bromma och Stockholms innerstad. Men motorvägsprojektet avstannade och istället föreslogs att Huvudstaleden skulle gå i en tunnel under jord. Trots att mer än ett halvt sekel nu har passerat har tunnelprojektet ännu inte påbörjats men Solnaalliansen med Moderaterna i spetsen kämpar fortfarande med näbbar och klor för att få sin tunnel. Innan tunnelfrågan är i hamn kommer därför ingenting kunna ske med marken på Oskarsrogatan och inte heller med exempelvis kvarteret Ekelund vid Pampas (f d Arbetsmiljöverket).

Miljöpartiet är kritiska både mot byggandet av nya storskaliga vägar som skapar mer trafik och motverkar möjligheterna att uppnå de svenska och globala klimatmålen. Vi vänder oss även mot att Huvudstaleden tillåts lägga en död hand över hela stadsdelen Huvudstas utveckling.

– Att vi inte kan erbjuda studenter bättre boende än något som liknar friggebodar bara för att alliansen har en hang up för 60-talets trafikplanering är beklagligt, säger Victoria Johansson, vice gruppledare.

Miljöpartiet prioriterar annorlunda. Vi vill  minska trafiken i Huvudsta genom att omvandla de redan överbreda gatorna till trevliga stadsmässiga miljöer med mer utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik och mindre för biltrafik. Stadens översiktsplan utpekar Huvudsta som ett förtätningsområde och längs delar av den gamla ruinmotorvägen kan man bygga riktiga bostäder för både dagens och framtidens Solnabor. På så sätt får fler människor plats att bo än vad som är möjligt i ett 70-tal små stugor.

353

Solnas nya cykelplan antogs av kommunstyrelsen den 16 maj. Men två stora frågetecken kvarstår: konkreta åtgärder och finansiering. Dessutom har Alliansen ännu en gång valt att runda kommunfullmäktige i en viktig fråga. 

Efter nästan fyra års arbete har nu Solna lyckats producera en cykelplan, ett strategidokument som ska ligga till grund för planering och utveckling av cykelvägnätet i Solna. Vi i Miljöpartiet, som redan våren 2012 efterfrågade en cykelplan, är glada att den nu är färdig. Men synen på vad en cykelplan ska innehålla har ändrats under arbetets gång och detta har vi länge varit kritiska till. Trots den långa processen saknas fortfarande konkreta förslag eftersom Alliansen har valt att ta fram åtgärderna i ett separat åtgärdsprogram, ett dokument som inte har kunnat påbörjas ännu. Hur lång tid det kommer dröja innan förslag presenteras och åtgärder kan börja genomföras återstår att se.

Ett annat problem är att Alliansen hittills inte har visat någon vilja att satsa på cykelfrågorna i budgetarbetet. På tre år har man endast lagt 4 miljoner kronor på cykelåtgärder, motsvarande 0,6% av stadens investeringsbudget. Nu har stadsledningen dessutom lämnat en brasklapp om att det kommande åtgärdsprogrammet måste rymmas inom tekniska nämndens budget och att tekniskt komplicerade eller dyrare lösningar inte bör belasta planen. Detta är ett olyckligt resonemang men knappast något nytt. Precis som på många andra områden vill de styrande i Solna ogärna öppna plånboken trots att behoven är stora och vinsterna av satsningar ännu större. Men om Solna ska bli en stad där fler människor vill cykla krävs krafttag och investeringar. Därför kommer det inte att räcka med de småsummor som hittills har presenterats om vi ska kunna se några effekter inom en överskådlig framtid.

Det finns också en tydlig ovilja hos den styrande Alliansen att erkänna att prioriteringar mellan trafikslag behöver göras om fler ska välja att cykla i Solna och Stockholmsregionen. Ett av målen i cykelplanen är att 20% av resorna år 2030 ska vara cykelresor. Idag görs endast 5% av resorna i Stockholmsregionen med cykel och bara 6% av Solnaborna använder cykel som sitt huvudsakliga färdmedel till arbete eller studier. Det kommer därmed krävas en kraftig omfördelning från resor med bil till resor med cykel för att målet ska kunna nås. Eftersom gaturummet är begränsat behöver de kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel som har potential att transportera flest människor på liten yta prioriteras.

De senaste åren har cykelfrågorna varit heta i Solna. Många Solnabor, cykelpendlare och besökare har bidragit till att få upp frågorna på agendan genom att peka på de problem som finns idag och hur situationen skulle kunna förbättras. De politiska debatterna om cykling och cykelns roll i staden har varit många och långa och under hela processen med cykelplanen har utgångspunkten varit att det viktiga beslutet om cykelplanen slutligen skulle fattas i kommunfullmäktige. Trots detta har Alliansen nu på sluttampen valt att runda det högsta beslutande organet och göra om planen till en “strategi för cykling” som utan debatt avgörs av kommunstyrelsen.

500

Höjda lärarlöner, investeringar i cykelinfrastruktur och bättre beredskap för flyktingmottagandet – det är de viktigaste punkterna i Miljöpartiets förslag till budget som finansieras med en skattehöjning på 38 öre.

Solnas skolor och förskolor har allt svårare att rekrytera personal. Lärarnas löner har halkat efter jämfört med våra grannkommuner. Arbetsmiljön är ansträngd och många lärare berättar att de inte hinner med alla arbetsuppgifter.

– Vi tar tag i saken och lägger 20 mkr på höjda lärarlöner och 22 mkr på personalförstärkningar, säger Bernhard Huber, gruppledare för Miljöpartiet.

Satsningen gäller alla skoltyper – förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

Solna saknar ambitioner och resurser i arbetet med miljöfrågor. Miljöpartiet förstärker därför miljö- och hållbarhetsarbetet med 5 mkr och lägger dessutom 10 mkr på investeringar i energieffektivisering och förnybar energi.

– Den här satsningen gör det möjligt för Solna att börja jobba strategiskt med miljöförbättringar. Det är dags att vi börjar mäta regelbundet hur det står till med luft, buller och vattenkvalitet, säger Victoria Johansson, 2:a vice gruppledare.

När det gäller cykel är det dags att gå från ord till handling. Solna har inte prioriterat cykel och det märks. Miljöpartiet satsar därför 15 mkr för att på allvar börja bygga modern cykelinfrastruktur i Solna. Det kan jämföras med Alliansen som satsar en miljon.

– Det visar att viljan saknas hos Alliansen och att de tycks oförmögna att släppa ratten. Solna behöver en modern cykelinfrastruktur och för att höja kompetensen vill vi anställa en person som enbart jobbar med cykelfrågor, säger Matilda Baraibar, vice gruppledare.

Miljöpartiet tar även höjd för det ökande flyktingmottagandet. Vi förstärker nämnderna så att de har bättre möjligheter att ta ansvar för de människor som undanflyr krig och förföljelse.

– Vi vill att mottagandet av flyktingar även fortsättningsvis ska hålla hög nivå, avslutar Bernhard Huber.

Fakta om Miljöpartiets budget

Största satsningen i driftbudget

42 mkr till Barn- och utbildningsnämnden

varav
20 mkr på höjda lärarlöner
22 mkr på personalförstärkning

Satsningar gäller alla skoltyper, dvs förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem

Största satsningen i investeringsbudget

15 mkr för cykelinvesteringar (75 mkr 2016-2020)
10 mkr för energieffektivisering och förnybar energi (50 mkr 2016-2020)

Föreslagen skattesats 17,50
Ladda ned Miljöpartiets budgetförslag.

409

När det kommer till stadsdelar i Solna som har några år på nacken är prioriteringarna och byggnadsivern inte lika akut. I Huvudsta finns fina planer på en rejäl omdaning, men tyvärr inga muskler och ambitioner för ett genomförande.

Det byggs som aldrig förr i Solna. Endast grannkommunen slår oss på fingrarna när det kommer till expansion. Och det ser inte ut att finnas några tecken på avmattning heller. Nya stadsdelar ploppar upp som svampar ur jorden – Arenastaden, Hagastaden och Järvastaden. Men när det kommer till stadsdelar i Solna som har några år på nacken är prioriteringarna och byggnadsivern inte lika akut.

I Huvudsta finns fina planer på en rejäl omdaning, men tyvärr inga muskler och ambitioner för ett genomförande. Den som vill vara konspiratoriskt lagd skulle kunna hävda att man helt enkelt prioriterar de nya stadsdelarna före de befintliga 60-talsområdena i de södra delarna av staden.

Bernhard Huber från Miljöpartiet tog under senaste Kommunfullmäktige upp omdaningen av Armégatan som släpar efter. I gestaltningsprogrammet för Huvudstas gator från 2007 beskrivs en tilltalande och modern gatumiljö för Armégatan och Storgatan. Avsmalnade gator, trädplanteringar, cykel- och gångvägar. Tyvärr har det stannat vid en papperstiger och endast 250 meter har gjorts om under åtta år. Varför har man så låga ambitioner för Solnas befintliga stadsdelar?

Läs mer i Vi i Solna: Ny trafikmiljö i Huvudsta dröjer