Etiketter Inlägg med etikett "detaljplan"

detaljplan

Brandgasschakt

350
Ett friskluftsintag vid E4:an, ett brandgasschakt på en förskolegård och ett ventilationstorn precis intill ett bostadsområde. Fanns det inga bättre placeringar för Gula linjens...

321
600 istället för 900 bostäder, större förskolegård, skydd av parkens träd och mer sol och dagsljus - det är huvuddragen i Miljöpartiets alternativförslag. Sedan våren...

454
Alla partier är överens om Solnas nya översiktsplan. När vi nu ska arbeta vidare med mer konkreta planer och byggprojekt kommer vi i Miljöpartiet...

448
Det är ett underbart besked att Solna stad accepterar Mark- och miljööverdomstolens dom om byggnationen vid Råstasjön. En överklagan till Högsta domstolen hade haft en...

471
Mark- och miljööverdomstolen har stoppat detaljplanen för bostäder vid Råstasjön. Samtidigt har man öppnat för möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Miljöpartiet kräver...

441
Idag kom Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i målet om byggplanerna vid Råstasjön. Det är oerhört glädjande att domstolen går på Naturskyddsföreningens, Världsnaturfonden WWF:s...

517
Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Solna stad förser Mark- och miljööverdomstolen med bristfällig information. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövar för närvarande den överklagade...

634
Solnas styrande allians gör upp med byggherrar bakom stängda dörrar när det kommer till stadsutveckling. Staden skulle må bättre av mer konkurrens och större...

432
Miljöpartiet tycker att det är bra att Solna stad har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som ersätter den tidigare från 2006....

486
En ny skola för Järvastadens elever kommer att byggas om Alliansens beslut går igenom. Problemet är att skolan endast kommer vara dimensionerad för 500...