Etiketter Inlägg med etikett "Järvastaden"

Järvastaden

396
Till nästa år vill SL halvera antalet pendeltågsavgångar från Ulriksdal – i rusningstrafik. Det är en drastisk försämring för boende i de snabbt växande...

371
Solnas stadsutveckling är inriktad på nya bostäder och kontor. Planeringen för skolor och förskolor går tyvärr inte lika bra. Miljöpartiet kräver att barnperspektivet får...

486
En ny skola för Järvastadens elever kommer att byggas om Alliansens beslut går igenom. Problemet är att skolan endast kommer vara dimensionerad för 500...

477
Järvastaden kommer både byggas och drivas av en privat aktör. Det tycker vi i Miljöpartiet är problematiskt. Vi hade hellre sett att drift och byggnation...