Etiketter Inlägg med etikett "kollektivtrafik"

kollektivtrafik

396
Till nästa år vill SL halvera antalet pendeltågsavgångar från Ulriksdal – i rusningstrafik. Det är en drastisk försämring för boende i de snabbt växande...
Brandgasschakt

350
Ett friskluftsintag vid E4:an, ett brandgasschakt på en förskolegård och ett ventilationstorn precis intill ett bostadsområde. Fanns det inga bättre placeringar för Gula linjens...
Oskarsrogatan

594
I snart 15 års tid har små bostadsstugor stått på tillfälliga bygglov i Huvudsta. Varför bygger Solna inte ordentliga, permanenta bostäder och skapar en trevlig...

540
Staten vill bygga ut Mälarbanan genom Solna. Som kompensation kräver Solna stad ännu en utredning om en Huvudstaled i tunnel. Vi vill hellre att...

517
Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Solna stad förser Mark- och miljööverdomstolen med bristfällig information. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövar för närvarande den överklagade...

538
Fler människor på mindre yta är framtidens svar på den klimatsmarta staden Solna. Genom att samtidigt exploatera kraftigt i kollektivtrafiknära lägen kan vi maximera...

332
Istället för att köra bil måste vi som bor i Stockholmsregionen börja gå, cykla och åka kollektivt. Just nu är Stockholms läns landstings förslag...