Etiketter Inlägg med etikett "miljö"

miljö

Luftmätning i Solna

220
Den smutsiga luften från bilköerna varje morgon och kväll sätter Solnabornas hälsa på spel. Avgaser och höga partikelhalter leder till både sjukdomsfall och förtida...
Råstasjön

223
I mitten av december ska Solnas politiker ta beslut om Råstasjöns naturreservat. Inför detta har Miljöpartiet i samråd med miljörörelsen formulerat ett antal förbättringsförslag...
Victoria Johansson

221
Kommunfullmäktige ställde sig bakom Miljöpartiets förslag om att mäta halterna av luftföroreningar i Solna. Äntligen kan Solnaborna få svart på vitt om luften de...

335
Visst vore det bra om fler föräldrar kände sig trygga med att låta sina barn gå eller cykla till skolan? Det handlar om barnens...

451
Nu är ett beslut fattat: Solnas moderatledda styre vill ha kvar biltrafiken på Sjövägen. Miljöpartiets förslag om att stänga vägen för allmän trafik så...

291
Sveriges rödgröna regering visar globalt klimatledarskap. Nu vill vi att även Solna börjar ta klimatfrågan på allvar genom att sätta upp ett konkret mål...

404
Höjda lärarlöner, satsningar på miljö och cykelinfrastruktur samt bättre beredskap för flyktingmottagandet – det är de viktigaste punkterna i Miljöpartiets förslag till budget som...

422
Alliansen nonchalerar än en gång kommunens miljöarbete genom att rösta ned ett förslag om mer pengar till bevakning av buller, luftföroreningar, vattenkvalitet och gifter. Miljö-...

385
Miljöpartiet vill att alla barn i Solna ska ha en säker väg till skolan. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra...

609
Mikroplast som hamnar i havet och på åkrar skadar djur och natur. Miljöpartiet kräver nu att Solna tar fram en handlingsplan för att minska...

403
  När Miljöpartiet våren 2015 frågade Moderaterna om Solna hade för avsikt att gå med i någon organisation för kommunalt miljösamarbete blev svaret nej. Nu...

389
När det väl gäller är Solnaalliansens miljöambitioner inte mycket värda. Senaste exemplet är upphandlingen av kommunens elleverantör, där de inte ville gå med på...