Luftmätning i Solna

Den smutsiga luften från bilköerna varje morgon och kväll sätter Solnabornas hälsa på spel. Avgaser och höga partikelhalter leder till både sjukdomsfall och förtida dödsfall. Än finns det inga mätstationer för luftkvalitet i Solna, därför mäter Miljöpartiet luften med en egen mätare. Läs mer om vår politik för renare luft!

I Sverige avlider varje år mer än tio gånger fler människor på grund av luftföroreningar än på grund av trafikolyckor. Astma, hjärtattack, stroke, lungcancer och ökad infektionsrisk är bara några av luftföroreningarnas effekter som drabbar människor i alla åldrar. Barn och äldre är särskilt utsatta.

Enligt Östra Sveriges Luftvårdsförbunds beräkningar är luften sämst i storstadsområdena och allra värst drabbad i Stockholms län är Solna. Här utsätts cirka tio procent av befolkningen för föroreningshalter över gränsvärdena. Sämst är det för boende vid Råsundavägen och i Ritorp, men det finns fler mycket belastade områden i Solna. Den stora boven i dramat är vägtrafiken som orsakar utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Det har länge varit känt att halterna av luftföroreningar på flera platser i vår kommun är så höga att det enligt lag krävs mätstationer för att löpande kontrollera luftkvaliteten. Trots det har Solna ännu inte satt upp några mätstationer. Efter många års politiskt arbete i frågan biföll dock kommunfullmäktige hösten 2017 en motion från Miljöpartiet om just luftmätningar. Från och med år 2019 kommer därför åtminstone en mätstation placeras ut. Tills dess har Miljöpartiet beslutat att göra egna luftmätningar. Med hjälp av en partikelmätare som mäter PM2,5 och PM10 mäter vi luften i Solna på olika platser runt om i kommunen. Våra mätningar bekräftar att luftkvaliteten på många platser är för dålig.

Att mäta luftkvaliteten är ett första steg för att hantera problemen med förorenad luft. För att kunna vidta åtgärder behövs kunskap och därför är mätningarna mycket viktiga. Men mätningarna i sig gör inte luften renare. Därför har Miljöpartiet lanserat en rad förslag för bättre luft i Solna. Framför allt handlar det om att minska biltrafiken och att minimera de skadliga utsläppen från den. Här är fem av våra förslag för bättre luft:

  • Sätt upp laddstationer för elbilar så att fler kan skaffa en avgasfri bil
  • Skapa miljözoner där fordon som släpper ut mycket föroreningar inte får köra
  • Förbjud dubbdäck på vissa gator för att minska spridningen av partiklar
  • Inför trängselskatt för att minska genomfartstrafiken och finansiera mer kollektivtrafik
  • Bevara grönområden och plantera träd som renar luften längs trafikerade vägar

Vi har chansen att avsevärt förbättra Solnas boendemiljöer och människors hälsa genom att satsa på bättre luftkvalitet. Låt oss göra det!

PS: Kontakta solna@mp.se om du vill att vi mäter #Solnaluften på en särskild plats!